บริษัทรับทำความสะอาด รับสมัครบุคลากรที่สนใจอาชีพ พ่อบ้าน แม่บ้าน มีประสบการณ์อย่างมืออาชีพ

การทำงานในหน้าที่ใดๆ ก็แล้วแต่แม้แต่อาชีพ พ่อบ้าน แม่บ้าน หรือคนเก็บขยะ คนที่เคยเป็นพนักงานออฟฟิศ หรือเคยไปติดต่องานตามสำนักงานต่างๆ คงจะเคยเห็นแม่บ้านที่มีหน้าที่คอยทำความสะอาดตัวอาคารมาก่อน บางครั้งคนทั่วไปจะมอง เป็นอาชีพที่ต่ำต้อยด้อยค่า บางคนอาจเคยสงสัยกันว่าทำไมออฟฟิศเหล่านี้ หรือโฮมออฟฟิศบางแห่งที่มีพื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากถึงต้องจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดด้วย เป็นงานที่เลือกเป็นงานสุดท้าย ที่จะทำหากไม่มีงานทำ ให้ความไว้วางใจเลือกให้เราเป็นผู้ให้บริการด้านงาน แต่รู้ใหมแม่บ้านก็ต้องมีวิชาชีพ ต้องเรียนรู้งาน ต้องมีทักษะการทำงาน

บริการทำความสะอาด และการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด พ่อบ้าน แม่บ้าน มีจิตวิทยา เข้าใจนายจ้าง มีความอดทดต่ออารมณ์ คนหลายๆ คน มีทีมงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน มีระบบการจัดการอย่างเป็นระบบ มีจิตใจที่เข้มแข็งและปรับตัว ปรับใจให้ทนต่อสภาพที่น่ารังเกียจได้ ทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการอบรมความรู้ด้านการทำความสะอาด มีความรู้เรื่องเคมี ความปลอดภัยของการใช้สารพิษ มีทีมงานควบคุมคุณภาพเข้าตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น การตกค้างของสารพิษ ที่จะเกิดขึ้นทั้งคนใช้ และตัวแม่บ้านเอง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับอาชีพ พ่อบ้าน แม่บ้าน และบทบาทความสำคัญ มีดังนี้

1. ควรมีประสบการณ์ เน้นคุณภาพการให้บริการ และความปลอดภัยในการทำงาน แต่ พ่อบ้าน แม่บ้าน ที่เห็นกันทั่วๆ ไป พนักงานทุกคนผ่านการอบรม และมีเครื่องมือการทำงานที่ครบถ้วน กลับทำหน้าที่ คนใช้ มากกว่า แม่บ้าน ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทำงานตามคำสั่งหรือตามที่นายจ้างใช้ ใช้ตรงไหนทำตรงนั้น มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทำความสะอาด แม่บ้านไม่มีความรู้ในการทำงาน ทำให้นายจ้างต้องเหนื่อยทุกวิถีทาง ก่อนส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงาน โดยทีมงานฝึกอบรมที่มีคุณภาพ เพื่อหาทางทำให้บ้านตัวเอง สะอาด และงดงาม ให้ความรู้ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์และน้ำยา ตลอดจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของผู้ว่าจ้าง

2. ผ่านการอบรม รวมถึงมีการกำหนดหน้าที่การทำงานในแต่ละจุด ให้บริการ พ่อบ้าน แม่บ้าน ทำความสะอาด ประจำอาคาร และให้พนักงานสามารถหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ พร้อมจัดสรรรูปแบบบริการตามความต้องการของลูกค้าให้เหมาะสมกับแต่ละอาคาร ความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คัดสรรเฉพาะสินค้าคุณภาพเพื่อใช้ในการให้บริการ ทั้งอุปกรณ์ และน้ำ มีการส่งทีมงานเข้าตรวจสอบคุณภาพการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบประวัติพนักงาน และใส่ใจวัดผลช่วงทดลองงาน อีกทั้งยังดูแลพนักงานถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน และฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คุณภาพของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ใส่ใจในความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

3. ผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน โดยมีการตรวจเยี่ยมกับลูกค้าประจำเดือน และใส่ใจบริการเพื่อให้ลูกค้าสามารถโฟกัสกับธุรกิจได้มากขึ้น ตรงกับมาตราฐานของบริษัทและข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง ปัจจัยอันตรายจากการทำงานในงานทำความสะอาดของตำแหน่งงาน พ่อบ้าน แม่บ้าน จะขึ้นกับลักษณะงานที่ทำและอุปกรณ์ที่นำมาใช้ประกอบการทำความสะอาด สารเคมีที่ใช้ และสภาพแวดล้อมในการทำงานบริเวณที่ต้องทำความสะอาด โดยบริษัทมีมาตรฐานการทำงานที่หน่วยงานชั้นนำต่างๆ ให้การยอมรับ อาจทำให้คนทำงานมีความเสี่ยงสูงในการสัมผัสสารอันตรายต่างๆ ผ่านระบบทางเดินหายใจ มีการจัดเตรียมกำลังกำลังพลอย่างเพียงพอ การสัมผัสกับสารทำความสะอาดซึ่งมักเป็นสารเคมีที่มีความเข้มข้นสูง สำหรับการส่งพนักงานทดแทนเข้ายังหน่วยงานต่างๆ ในกรณีที่พนักงานประจำมีการลา หรือขาดงาน

4. มีทักษะในการทำงาน เป็นการเพิ่มความเสี่ยงของปัจจัยอันตรายที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนทำงาน พ่อบ้าน แม่บ้าน ได้ เพื่อมิให้งานของผู้ว่าจ้างต้องสะดุด ปัจจัยอันตรายจากการทำงานในงานทำความสะอาดนั้น รวมถึงการสรรหาพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงาน ทำความสะอาดพื้นผิวที่อยู่ในที่สูง ล้วนส่งผลให้เกิดการทำงานหนักของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ ให้บริการด้วยประสบการณ์ จุดประสงค์ของการทำความสะอาดโดยทั่วไป พร้อมด้วยอุปกรณ์และน้ำยาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมของสถานที่ต่างๆ ทำให้งานทำความสะอาดบางครั้งกินความหมายกว้างไปถึงงานอื่นๆ และความใส่ใจในการตรวจสอบประจำเดือน

5. มีจิตวิทยาและรักการเรียนรู้ การทำความสะอาดพื้นบ้านที่ต่างกัน มาทำความรู้จักกับการทำความสะอาดพื้น งานเหล่านี้ พ่อบ้าน แม่บ้าน มักต้องทำควบคู่ไปกับการใช้น้ำยาทำความสะอาด แม่บ้านจากบริษัทที่ให้บริการนั้น เป็นมืออาชีพที่ได้รับการอบรมด้านการทำความสะอาดอย่างจริงจัง เพื่อช่วยให้การทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ต้องการให้ทำความสะอาดส่วนไหนเป็นพิเศษเป็นไปได้ง่ายขึ้น มีการคัดกรองพนักงานที่เข้มงวด รวมไปถึงการใช้น้ำยาหรือสารเคมีที่มีกลิ่นหอม เราใช้บริการบริษัทที่ให้บริการแม่บ้านที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ขจัดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ตรวจสอบเนื้องานที่ได้หลังจากจ้างครั้งแรกเป็นสิ่งที่ควรทำ พนักงานจากบริษัทรับทำความสะอาดนั้น จะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการทำความสะอาดบ้านมาโดยเฉพาะ

          คนทำความสะอาดส่วนใหญ่มักเป็นเพศหญิง พ่อบ้าน แม่บ้าน ที่เราได้จ้างมาจะได้ปฏิบัติงานได้ตรงกับที่เราต้องการนั่นเอง และมักจะมีอายุค่อนข้างสูง ทั่งนี้ลักษณะงานทำความสะอาดอาจมีความแตกต่างกันไป รับบริการที่ดีมีคุณภาพและติดตามผลงานได้โดยผู้ให้บริการก็สามารถเข้าถึงตลาดของงานได้ ขึ้นกับหน่วยงานหรือพื้นที่ที่เข้าไปทำงาน เกิดการกระจายงานในที่ต่างๆและผู้ให้บริการก็มีอิสระในการเลือกรับงานอยู่บนขอบเขตที่ระบบกำหนดไว้ ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของสภาพการทำงานและปัจจัยอันตรายในการทำงานที่คนทำงานต้องเผชิญ