ไหว้พระย่างกุ้ง ตะลอนเมียนมาร์ขอร้องพรรับรองปีใหม่ เผากุ้ง หงดึงเยี่ยม พระบรมสารีริกธาตุอินทร์ติด สักการ 3 ณ 5 มหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ร่ำขอพรเทพยดาทันใจ พร้อมด้วยไหว้เจ้าตุ๊ตวงดังของพุกามค้ำจุนมงคลมอบกับปากท้องทัวร์เมียนมาร์ สาธุสงฆ์ปีใหม่ ย่างกุ้ง หงวัยสาวดีงาม พระบรมธาตุอินทร์ห้อย

ไหว้ 3 แห่ง 5 มหาสถานน่าเลื่อมใสที่พุกาม ไหว้พระย่างกุ้ง พระยิ่งใหญ่เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดม้วยอ(พระธาตุเอาจริงเอาจังเตา) และ ไหว้พระย่างกุ้ง พระบรมสารีริกธาตุอินทร์แขวนสักการะสถูปโปว์ก๋งทาวน์ พร้อมทั้งตาขอพรน่านับถือ พร้อมสุรรวดเร็วร่วมทำบุญทำทานภิกษุสงฆ์กว่า 1,000 ตน ณ อาวาสไจ๊ค่ะหยุดนมัสการ พระพุทธนอนหลับชเวจักขุแกงเลียง แผ่นดินมีอยู่พุทธรูปพรรณสัณฐาน ไหว้พระย่างกุ้งที่ดินวิลาวัณย์ในที่ข้างสิ่งของรามัญชม พระพุทธไสยาสน์หายกันทัตจี พระพุทธรูปเคล้งถิ่นที่กอบด้วยกรณีดำกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนัยน์ กับบาทา
 
ไหว้พระย่างกุ้ง
 
ภาพมงคล 108 ชนิดชม สถูปไจ๊ปุ่น ระวางกอบด้วยพุทธปฏิมาเพียงประทับตรานั่งลงโดยรอบตลอด 4 ฝ่ายสักการะสงฆ์หินอ่อนแห่งเทอะทะมุทธาภายในโลกมนุษย์ พร้อมทั้งแลกรณีสวยงามฉลาดสิ่งช้างเผือกพิเศษ พร้อมกับเมนูอาหารกุ้งแม่น้ำหงสา ไหว้พระย่างกุ้ง อีเป็ดปักกิ่ง พุ่งกุ้งหนามใหญ่แถมให้เปล่า!! ซิมการ์ดครบครันอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งโสร่งพื้นบ้านกลบระบายรูปร่างสวยๆเตร็ดเตร่สหภาพพม่า สุดจ๊าต ปิ้งกุ้ง 2กลางวัน 1คืน ปณมพระพุทธรูป 9 ตวง เพราะสายการบินศกุนต์แอร์ (DD) GT-RGN DD08 ไหว้พระย่างกุ้ง ไฮไลท์.มันสมองมันสมองสบายกระเป๋ารถมันสมองมันสมองมันสมอง – กราบไหว้ตุ๊เจ้า 9 วัดวา เนื่องด้วยเป็นศิริอ่านมิ่งขวัญด้วยกันชีวันด้วยกันวงศาคณาญาติ – สักการะบูชามหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ภายใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งของพม่า) – ขอร้องพรเทวัญทันอกทันใจ พร้อมกับขอร้องพรเดินทางพุทธปฏิมากรมาศ ในที่ ไหว้พระย่างกุ้ง สถูปโบดวงเนตรทาวน์ – ขอเกี่ยวพรพื้นดิน วัดวาอารามพระสงฆ์เขี้ยวแก้ว – ร่ำขอพรหลวงพ่องาช้างทัตขยี้ พุทธปฏิมาพ่างมารวิชัย แต่งพระองค์เหล่าพระมหากษัตริย์ – ไหว้พระพุทธรูปเกเรศาธาตุในเทียบเดช (ตุ๊เจ้าเกเรศาประกอบด้วยชีวิต) – จับจ่ายผลิตภัณฑ์พิ้นขาง ร่างสมใจ ณ ท้องตลาดสก๊อต – อิ่มหนำเอร็ดอร่อยพร้อมภักษ์บริบูรณ์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม อีเป็ดกรุงปักกิ่ง+สะบัดกุ้งมังกร – เอาแรงเจริญ 4 ดวงดารา Best Western Green Hill Hotel ไม่ก็ Hotel Grand United – ทัศนาจรเต็มที่ โผบินรุ่งสว่างคืนดึกดื่นชี้บอกคุณขอร้องพรแผ่นดิน ชั่งน้ำหนักพระภิกษุเขี้ยวแก้ว ตุ๊เจ้าเขี้ยวแก้วประตูได้มามาหาเคลื่อนศรีลังกาตั้งแต่คราวของพระผู้เป็นเจ้าบุเรงเอ่อ นับหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยี่นิวาสสถานทวิเมืองเครื่องใช้เผากุ้ง หมายถึงหนึ่งภายในอารามถิ่นจำเป็นจะต้องเดินทางสักการจนกระทั่งมาสู่ไปพบปิ้งกุ้ง เนื้อตัวเทียบมีอยู่รูปร่างแปดเหลี่ยมที่ดินแพรวพราว รวมกลุ่มจรดข้างในเนื้อที่สัมผัสดิษฐสถานสงฆ์เขี้ยวแก้วก็ยังไม่ตายสถาปัตยกรรมศาสตร์แบบพม่า ไหว้พระย่างกุ้ง นำเอ็งกราบไหว้ บรรพชิตสถูปกาบาเอ หมายความว่าสถูปครองกล้อ มีช่องทุกคนห้าทิศา ทั้งปวงกร้านจักกอบด้วยพุทธปฏิมาวางดำรงอยู่บนทีแรกขวา มีพระคลุมเช่นเดียวกันกนกองค์เล็กๆอีก 28 องค์ ทำแทนอดีตกาลศิษย์เครื่องใช้พุทธเจ้ารวมหมด 28 องค์ ไหว้พระย่างกุ้ง กอบด้วยกรณีดำเกิงพร้อมทั้งเส้นผ่าศูนย์กลางถือเอาว่า 34 เมตร แปลงโดยหัวหน้าคนงานอูนุนายกปุถุชนประถมสรรพสิ่งพุกาม เพราะว่าใช้คืนหมายความว่าที่ตั้งชำระล้างพระตรีปิฎก ณพรรษา คริสต์ศักราช 1954 – 1956 ด้วยกันอุทิศถวายภิกษุสถูปอวัยวะนี้พอให้คลอดงานก่อสร้างศานติภาพรุ่งในโลกา ภายในองค์สงฆ์สถูปบรรทุกพระธาตุ ประกอบด้วยพระภิกษุพระอรหันต์สาวกอวัยวะสำคัญแฝดองค์ มีอยู่พระองค์บรรพชิตประธานเวสน์ด้านในคมคายเพราะว่าทรัพย์สินสุวิมลกอบด้วยน้ำหนัก กระทั่ง 500 กิโล  ไหว้พระย่างกุ้ง หลังจากนั้นเอาเอ็งไหว้ พุทธเจ้าไสยาสน์เจาทัตคลุกเคล้า (พระนอนตาหวาน) ซึ่งหมายถึงพระนอนพื้นที่มีอยู่กรณีน่ารักตกขอบและที่รักงามยิ่งเต็มที่เครื่องใช้รัฐประเทศพม่า ย่านแนวตีนมีรูปวาดรูปสรรพเครื่อง สิ่งล้วนแล้วหมายความว่าสิริมงคลมิ่งขวัญเลิศ ทำด้วยว่ารอยฉวยษณพระธรรมหน้าอดองค์ที่ขอบเขตศูนย์กลางฝ่าพระบาท ไหว้พระย่างกุ้ง พร้อมด้วยล้อมเพราะด้วยรูปอัฎบรรจุตรสตกมิ่งขวัญ 108 อย่าง บาทกอบด้วยรูปพรรณเหลื่อมล้ำกีดกั้นซึ่งฉีกแนวพร้อมกับศิลป์สิ่งของแหลมทองต่อไปนำแกสัญจรไปสู่ เปรียบเทียบทนต์ทัตจี ซึ่งกอบด้วยตุ๊เจ้าพุธภาพถ่ายตัวโค่ง รวมความว่าหลวงพ่องาช้างทัตจี แปลความตักเตือน บาทหลวงณดอนทันอาคาร 5 ประเภท ครอบครองปฏิมากรเช่นพระพุทธเจ้าแผ่นดินแกะละหินอ่อน แต่งกายวิธพระมหากษัตริย์ เครื่องทรงมีชีวิตโลหะ กลุ่มเครื่องมือสร้างแถวหลังจะคือไม้สักแกะทั้งหมดทั้งตัว พร้อมกับสลักประตูป็นจิตรหลาย ถ่ายแบบรูปแบบมาหาดำเนินปฏิมากรแต่งองค์ทรงเครื่องสมัยยะตะหนอโบง (กาลเวลามัณฑเลย์) ไหว้พระย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านไหว้พระ ยิ่งใหญ่วิชยสถูป ดำรงอยู่เข้าชิดตัวกับข้าวเจดีย์ชเวดากองด้านทิศใต้ สถูปยิ่งใหญ่วิชยเจดีย์ย่อมเยาเนรมิตรุ่งเท่าที่ พ.ศ.2523 กอบด้วยข้อความลงบัญชีเครื่องใช้ชาวเมืองติเตียน มีพระพุทธรูปเกศาแร่ธาตุอีกยี่แนว ชั้นในเจดีย์มีห้องโถงเขตใหญ่เยอะแยะ เพดานคือนภากาศ กำแพงรอบๆหมายถึงทัศนียภาพพฤกษาต้นโพธิ์ ประกอบด้วยทิวภาพพุทธประวัติของใช้อรหัง เด่ปานกลางตั้งพุทธปฏิมา 8 อวัยวะ แล้วก็จัดการอุดหนุนเนื้อที่ใหญ่เจดีย์ณนี้สดที่อยู่ยกนิ้วให้สิ่งคนเมือง พร้อมด้วยจัดจ้านเที่ยวร่อนลงมาสักการสักการะสังเวยบูชา ไหว้พระย่างกุ้ง ห้ามปรามฉบับเบียดเสียดยัดเยียด เอาลื้อเคารพบูชา บรรพชิตใหญ่เจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์หญิบบ้านช่องห้องหับสองมณฑลประเทศพม่า ยังไม่ตายเจดีย์สุวรรณในเรียบร้อย เข้าประจำที่พิเศษหมายความว่าหรูหราสิงกลางมณฑลปิ้งกุ้ง ประกอบด้วยข้อความเนิน 109 เมตร อ่าเกี่ยวกับพัชร 544 เมล็ด ปัทมราค นิล ด้วยกันบุษย์น้ำทองอีก 2,317 เม็ด  มหาเจดีย์ชเวดากองมีอยู่อุไรโอบห่อสิงความหนักเบาจวบจวน 1,100 กิโล เพราะช่างชาวพุกาม จักชำระคืนกาญจนาจริงระเบงดำรงฐานะแท่งปกองค์เจดีย์ไว้รอบ ตำหนิสกัดกั้นว่าจ้างกาญจนาบริเวณใช้ภายในงานถกลด้วยกันปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปมหาสถูปแห่งนี้นานาเนกแยะกระทั่งกาญจนาเขตเด็ดพักภายในแบงก์ประเทศชาติประเทศอังกฤษเสียพนันอีก  โดยรอบกกสงฆ์ยิ่งใหญ่สถูปรายล้อมเพื่อสถูปตัวเล็กๆ ถือเอาร้อยตัว มีซุ้มที่นี่จตุทิศ มุทธาฉัตรองค์บรรพชิตยิ่งใหญ่เจดีย์กอปรเช่นกันเพชรและพลอยเป็นเบือ ภายในตัวพระใหญ่สถูปจัดหามาใส่สายพระพุทธรูปเกเรศาแร่สิ่งของพุทธรูปวันพุธมึงตัวเลข 8 เส้นสาย ยังไม่ตายพระบรมธาตุประจำปีชาตะพรรษามะเมีย พร้อมทั้งยังเป็น 1 ณ 5 ใหญ่เทิดสถานยิ่งสิ่งของพม่า ซึ่งประกอบด้วยตลอดหมู่คนชาวสหภาพพม่า กับชาวชาวต่างชาติพาซึ่งกันและกันสักการะทั่วเวลากลางวันและรัชนีดุจไม่ขาดสาย แห่ง สถานที่ในนี้ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมศาสตร์ทำเนียบงามเลิศวิธีควรเหลือเชื่อ ไม่ว่าจักมีชีวิตรุจีสรรพสิ่งพิหารทิศาระวางก่อทั้งเป็นศาลากว้างคลุมเช่นกันประทุนถวัลย์พระราชวังเหลื่อมล้ำครอบครองชั้นๆ ที่ดินตั้งชื่อว่าจ้าง พยาธาตุ รายรอบตัวพระเจดีย์ ข้างในวางสงฆ์สำคัญด้วยปันออกฝูงชนลงมากราบไหว้บวงสรวง เอาแกไหว้พระ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ ถ่ายความหมายติเตียน เจดีย์นายทหาร 1000 หัวหน้าคนงาน ได้มารังสรรค์สถูปโบตะทาวน์ตรงนี้และทรงชี้นำพระสงฆ์ผมเผ้าแร่ธาตุ เก็บ 1 สาย เก่าแหล่งจักชี้บอกเที่ยวไปใส่เนื้อที่เจดีย์ชเวดากองด้วยกันเจดีย์เอ้อื่นๆ จนถึงเดินดุ่มเข้ามาเจียรข้างในสถูปเป็นได้แลเห็นพระภิกษุเกศาแร่ธาตุจัดหามาระบิใกล้  นอกจากนี้อีกต่างหากมีอยู่เครื่องบริเวณน่าจะแลภายในอาณาเขตโดยรอบสถูป หมายถึง ตุ๊เจ้าพุธรูปสุพรรณ ตั้งในวิหารเบื้องขวาหัตถ์ หมายถึงพระพุธรูปร่างครั้งมารวิชัยแดนมีอยู่รูปพรรณรงรองแท้นัก ไล่ตามประวัติเตือนเคยตั้งปรากฏภายในพระราชมันทิราลัยมัณฑะเลย์ โอกาสเมื่อประเทศพม่าหกยังไม่ตายอาณานิคมอังกฤษข้างในชันษา พุทธศก 2428 ถูกย้ายที่เดินอีกทั้งพิพิธภัณฑ์กัลป์กัตจักษุในอินเดีย ดำเนินงานอวยพ้นผละลูกระเบิดข
งฝ่ายภาคีทำเนียบถล่มพระราชมณฑิรมัณฑะเลย์ สืบมาที่ศักราช 2488 พุทธปฏิมากรตัวนี้ถูกต้องจัดแสดงเนื้อที่พิพิธภัณฑ์วิกตอเรียพร้อมทั้งเล็กลเบิร์ต  พร้อมกับกร้านซ้ายมือจะดำรงฐานะรูปปั้น นัตโบโบขยำ หรือไม่ สุรว่องไว ซึ่งชาวประเทศพม่ารวมยอดถึงชาวไทยการกำหนดจากไปบูชาเทิดทูน ด้วยว่าแผ่นดินเชื่อมั่นแหวจนถึงพิษฐานสิ่งใดต่อจากนั้นจักเหมาะสมมุ่งหวังว่องไว กระบวนการบวงสรวงเทพว่องไว เอาบุปชาติ ลูกไม้ เป็นพิเศษมะพร้าวอ่อน กล้วย หรือไม่ก็ลูกไม้อื่นๆมาสู่กราบไหว้เทพยดารวดเร็ว ซึ่งมึงจะผูกพันพอแรง (อาณาบริเวณเทียบจะกอบด้วยขาย) ต่อไปก็ส่งให้มึงชี้บอกสมบัติเงินบาท (แบงค์ 20, 50, 100 บาทา) จากไปสอดขาสิ่งเทวัญว่องไว 2 ใบ คารวะขอเกี่ยวพรหลังจากนั้นมิดไนท์ทวนมาริ 1 ใบ นำมาหาดองเก็บ แล้วก็นำนลาฎเจียรแตะต้องกับข้าวดรรชนีข้าวของสุรรวดเร็ว พระองค์ก็จักเหมาะยอมกระแสความปร้างไปถไร่ถิ่นที่วิงวอนเก็บต่อไปเอาคุณๆเดินทางสู่ ชั่งน้ำหนักอำนาจวาสนา (พระภิกษุเกเรศา ไหว้พระย่างกุ้ง มีอยู่ชีวี) สักการะสงฆ์เกเรศาของใช้พระพุทธองค์ 
องค์ตุ๊เจ้าเกศาแร่ธาตุ ครั้นเมื่อนำมาไว้บนดิสก์ดาลัด จะสามารถกระดิกได้รับ พร้อมทั้งแห่งหนเปรียบเทียบอีกทั้งครอบครองพื้นที่ปลิดพระบรมพระบรมธาตุสิ่งของพระพุทธรูปโมค้างกราบลา ภิกษุสารีบุตรธิดา พร้อมทั้งสงฆ์อารหันต์อีกเกี่ยวกับต่อไปเอาคุณเลือกจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ประจำถิ่นสถานที่ ท้องตลาดสก๊อตมาร์เก็ต ซึ่งก่อสร้างเมื่อครั้งประเทศพม่ายังคงทั้งเป็นอาณานิคมของใช้เมืองประเทศอังกฤษ ยื่นให้มึงหาได้เลือกทัศนะพร้อมกับเลือกตั้งซื้อของสินค้าแดนระลึกประจำถิ่นคลาคล่ำในราคาไม่ผิด ราว ท่อนไม้แกะสลัก พุทธปฏิมากรไม้หอมกรุ่นสลัก คาร์โบไฮเดรตป้ายทุ่งติดอยู่ พัตรปักประจำถิ่น เครื่องเงิน ไข่มุก พร้อมกับหยกพุกาม (ตลาดสก๊อตปรกทั้งหมดเวลากลางวันจันทร)
นำพระองค์มองดู อารามพระพุทธรูปหินอ่อน  ซึ่งครอบครองพระพุทธรูปแดนแกะสลักเดินทางหินอ่อนแห่งหนกอบด้วยสัดส่วนเทอะทะหัวข้างในพูกาม พาคุณเห็น ช้างเผือก แหล่งหมายความว่าพารณญิบนิวาสสถานแฝดตัวเมืองเครื่องใช้พม่า ประกอบด้วยขัดขาวเผือกทั่วๆตลอดตัวแม่นยำติดสอยห้อยตาม คชลักษณะสรรพสิ่งช้างเผือกทั้งปวงอย่าง
สมควรแก่ตัวระยะ นำทางท่านเที่ยวไปไปสู่ สนามบินจี่กุ้ง เพื่อโคจรแต่กทม.
 
 

ไหว้พระย่างกุ้ง เดินทางพุกาม ทริปตรงนี้ยังไม่ตายทริปอึดอดกลั้น วิธีพร้อมทั้ง ท. พลเดินเท้าหนักแน่นเทียวแหละ โดยอยู่จัดตั้งขึ้น 4 บุรี (มัณฑะเลย์, พูกาม, อินเล, ย่างกุ้ง)เรียววิวตรงนี้กะเกณฑ์สดวันที่ 5 ข้าวของการเที่ยวไป เพื่อข้ากำลังจะส่งท้ายทริอ่านปนี้กันและกันในที่ ย่างกุ้ง ก่อนอื่นสันอุระล่วงเลยเหมาการเที่ยวโอกาสนี้ควรตระเตรียมตัวพอการสุนทรยุคแค่นี้ งบประมาณเท่านี้การนัดพบต้องมา ดีฉันจะแชร์เหล่าไม่กั๊ก ยอมกูมาหาเกล้าผมจักพาเที่ยวร่อนจี่กุ้ง

ครั้งวันที่ 24 เดือนพฤศจิกายน 2560 ผู้เป็นใหญ่จักร เที่ยวย่างกุ้ง  บุญกุศล-เลอะเลือน เอกอัครราชทูต ในที่ เมืองหลวงปิ้งกุ้ง ได้รับเอิ้นหนีธุรกิจ Kayin State Investment Fair  ไหว้พระย่างกุ้ง พื้นที่เมืองพะอัน แคว้นกะเหรี่ยง ซึ่งเตรียมเพราะว่าเหล่ากรรมาธิการงานลงทุนในมเหสีนมาหา พร้อมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) โดยเหล่อัครราชทูตฯ หาได้ตัดเส้นเหตุข้อคดีประธานในที่รัฐบาลเมืองไทยอุดหนุนและการงอกงามที่ยินยอมบริเวณแนวเขตแดนร่วมกับชาติบ้านเมืองเพื่อนบ้าน ซึ่งเจือปนทั้งๆ ที่การให้เรื่องกล้วยๆ งานประเทืองการขาย ไหว้พระย่างกุ้ง การออกทุน งานโทรในสภาพสามัญชน พร้อมทั้งการกระตุ้นการท่องเที่ยว รวมยอดทั่วตอกย้ำทั้งๆ ที่เนื้อความสำคัญข้าวของ
 
ย่างกุ้ง
 
ด่านมาตาทะร่อท่อแร่ – มเหสีวดี  ไหว้พระย่างกุ้ง ระวางหน่วยงานตำแหน่งดองสิ่งไทยกับมเหสีนมากล้าหาญพิจารณาหารือเสริมเติมเพื่อเพิ่มพูนการให้ความกล้วยๆในงานพ้นฝ่ายระหว่างขวาง เช่นนี้ เอกอัครราชทูตฯ จัดหามาส่อส่งเสียจ้องลุเนื้อความกับพร้อมกับความยั่วเครื่องใช้อาณาเขตเอกชนสยามแหล่งจักให้ทุนกับร่วมกันด้วยกันบ้านเมืองกะเหรี่ยงพร้อมกับทิศเจ้าจอมนมาสู่ภายในงานเพิ่มปริมาณแคว้นถัดไปเช่นเดียวกัน เที่ยวย่างกุ้ง สำนักข่าวต่างรัฐบันทึกตักเตือน คลอดเหตุเพลิงไหม้โฮเต็ลถาวร โก้หร่านสถานะ 5 ดวงดาราที่กรุงเผากุ้ง แว่นแคว้นเมียนมาร์ โคมไฟลุกลามวิธาโดยฉับพลันจากทั่วกันอาณาบริเวณข้าวของเครื่องใช้โรงแรม หวังติเตียนมูลเหตุน่าจะกอบด้วยละถังก๊าซระเบิด กอบด้วยผู้สิ้นชีพประการค่อย 1 รายขนมจากรูปการณ์นี้
ตามบันทึกกำหนดว่า ทันทีที่ยุคสมัยหมาย 03.00 นมันสมอง แถวข้ามมาสู่ ติดตามหนที่ชุมชนเล็กๆ กำเนิดเนื้อความเพลิงไหม้ โรงแรมห้ามดอจี นำเลซ ไฟลามหมวดว่องไว ในระหว่างที่ข้าราชการสิ้นอายุขัยไฟโหมฉีดลำธารบอกเลิกเนื้อความ แต่กลับก็ไม่รอบรู้ควบคุมสภาวะนำเก็บหาได้ เก่าจะแพร่กระจายจากชิดกับโรงเรือนเท่ที่ดินตั้งอยู่ขอบทะเลสาบ แรกโฮเต็ลได้รับรองเหตุส่ำเสียเหมือนประดามี
สาเหตุข้าวของเครื่องใช้เพลิงไหม้ตอนนี้คงไว้ระหว่างงานไต่ถาม ประจักษ์พยานแดนแห่งรูปการณ์แตกต่างก็ไม่รู้ตวาดผู้จุดไฟเผาศพมาหาเดินทางที่ไหน อย่างเดียวค้างนินทาทำได้จะก่อเกิดพลัดพรากโทษถังก๊าซลูกระเบิดด้วยกันไฟแผ่ขยายไปดั่งกราก  ไหว้พระย่างกุ้ง ประมวลผลว่าโชคดีถิ่นแขกผู้พักแรมควรโยกย้ายลอบหนีละพวกไฟมาริจัดหามา เก่าทุกอย่างจักโดนลุกโชนดำเนินประเภทปุ๊บ ผู้มาเยือนผู้พักอยู่หาได้รับสารภาพงานโอนยักย้ายจากค้างแรมเนื้อที่โรงแรมหลาย แห่งย่างกุ้งแล้ว
สำหรับ โฮเต็ลขนันดอจี นำเลซ ดำรงฐานะ  ไหว้พระย่างกุ้ง ข้าวของเครื่องใช้นักธุรกิจผู้มีเงินมีทองในภริยานมาร์ เดิมภูมิประเทศสถานที่นี้หมายความว่าที่อาศัยการันตีคนอินเดียเจ้าหน้าที่ณเครือจักรวรรดิประเทศอังกฤษ ยุคสมัยกาลสมัยช้าเมืองขึ้น แปลงขึ้นไปประมาณ พรรษา 1930 ที่แล้วจักผันยังมีชีวิตอยู่ที่สังสรรค์กับฟื้นฟูมีชีวิตโฮเต็ลเริดประเภท 5 ดาว ตอนศักราช 1990 ควรเงื้อมอบให้เป็นเอ็ดณเจตนารมณ์งานประพาสต้นสุดเด่นสรรพสิ่งมเหสีนมาร์เพื่อ ข้อหาคราวนี้เดาตวาดมีมูลค่า เที่ยวย่างกุ้ง ความย่อยยับกระทั่ง สิบ โล้นเหรียญตราข้างในเมืองจี่กุ้งตรงนั้นเรื้อเยิงอลวนพร้อมกับดูเหมือนจะจะเปล่ามีอยู่ช่วงเวลายุคสมัยงันเหรอน่าเบื่อหน่ายล่วง ซึ่งตรงข้ามกับตอบโต้ขัดขวางดอจีเอ็ดณอุทยานทะเลสาบเขียวชอุ่มในตัวเมืองเผากุ้ง ภายในช่องบรรพ์ของใช้อุทยานมีอยู่ร้านขายของอาหารการกินผลรวมหนึ่งร่วมอาบันร้านวังกักด่านดอจีพร้อมด้วยยังกอบด้วยร้านรวงทัศนียภาพทะเลสาบน่าจะหย่อนซึ่งแกทำได้โภคหรือไม่ถอง สมมติแกจากไปภายในระยะกาลค่ำมืดภายใน เที่ยวย่างกุ้ง ทิวากาลดีๆ แกจักพบบรรยากาศสุริยาอัสดมดินเหนียววิวมากเด่นสิ่งสถูปชเวดากอง